Doorlopende duwbeugel

Een alternatieve duwpositie voor de begeleider. Geeft meer comfort voor de begeleider tijdens het duwen van de rolstoel.

Contact