Ethisch leveranciersbeleid

Sunrise Medical gelooft in het aankopen van goederen en diensten afkomstig van leveranciers die op een ethische manier opereren. Wij hopen dat de mensen waarmee wij samenwerken deze ambitie ook delen.

Van onze leveranciers verwachten wij, dat zij minstens aan de volgende normen voldoen:

  • Naleving van alle geldende plaatselijke milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en verstrekking van een veilige en gezonde werkplek.
  • De betaalde lonen voldoen aan de nationale wettelijke normen.
  • Discriminatie, op welke grond dan ook, is niet acceptabel.
  • Geen inzet van kinderarbeid, de geldende wet- en regelgeving omtrent minimumleeftijd wordt in acht genomen in alle gebieden waarin onze leveranciers actief zijn.
  • De dienstverbanden van medewerkers zijn op vrijwillige basis.
  • De werktijden zijn in overeenstemming met de nationale wetten en normen.
  • Van agressie op de werkvloer en onmenselijke behandeling is geen sprake.
  • Aan alle relevante milieuwetgeving wordt voldaan op alle gebieden en locaties waar onze leveranciers actief zijn.
  • Gevaarlijk of giftig afval wordt goed geïdentificeerd en verwijderd door erkende en bevoegde instanties.
  • Leveranciers zullen de vertrouwelijkheid en anonimiteit van elk project, onderzoek of prototype uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking met Sunrise Medical, in acht nemen.

Onze merken