Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 13 juni 2020

Sunrise Medical hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens.

Met deze Privacy Policy willen we jou informeren over wanneer en waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen wanneer je www.sunrisemedical.nl (hierna onze “website”) bezoekt. Hierin wordt ook uitgelegd hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, de voorwaarden waaronder we deze aan derden bekendmaken, hoe we de gegevens beschermen en leggen we uit welke rechten je hebt.

Wie zijn we?

Wij zijn Sunrise Medical, gevestigd op de volgende locaties in Nederland:

 • Sunrise Medical B.V.
  Groningenhaven 18-20
  3433 PE Nieuwegein
  K.v.K. Utrecht: 30115171
  BTW-nummer: NL800663962B01
 • Sunrise Medical Logistics B.V.
  Groningenhaven 18-20
  3433 PE Nieuwegein
  K.v.K. Amsterdam: 34186970
  BTW-nummer: NL811956581B01
 • Sunrise Medical HCM B.V.
  Vossenbeemd 104
  5705 CL Helmond
  K.v.K. Oost-Brabant: 17091027
  BTW-nummer: NL803320814B01

Je kunt contact met ons opnemen per post op bovenstaande adressen, per e-mail op info@sunrisemedical.nl of telefonisch via +31 (0)88 – 50 123 45.

Als je contact met ons wilt opnemen over ons gebruik van je persoonsgegevens, kun je ons een e-mail sturen op data.privacy@sunrisemedical.eu

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

Informatie die je aan ons geeft

Dit betreft informatie die je aan ons verstrekt middels:

 • Het verzoeken van product- of dienstinformatie via de telefoon, bij een publiek evenement zoals een beurs of tentoonstelling, of op onze website
 • Het opnemen van contact door het invullen van formulieren op onze website
 • Antwoorden op en van onze marketingcampagnes, bijvoorbeeld het invullen van een antwoordkaart
 • Inschrijven op een STEPS-trainingscursus
 • Aanmelden voor een Sunrise Medical Dealer account
 • Verzoek om nieuwsbrieven te ontvangen via e-mail, bijvoorbeeld het abonneren via onze website of het invullen van een formulier op een beursevenement
 • Requesting to receive email newsletters (e.g. subscribing via our website or filling out a form at a trade show event)
 • Correspondentie met ons per telefoon, e-mail of anderszins
 • Deelname aan een van onze enquêtes, wedstrijden of prijsvraag

Afhankelijk van de diensten die je op onze website gebruikt, kan de informatie die je ons geeft jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoon, geboortedatum, details over medische toestand, handicap, contactinformatie van ouder/verzorger, bedrijfsnaam en de code van jouw bedrijfsaccount bevatten.

Je kunt besluiten om ook andere persoonsgegevens te verstrekken wanneer je contact opneemt met Sunrsie Medical, bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt of belt met onze klantenservice. Als we tijdens de correspondentie verdere persoonlijke informatie nodig hebben, leggen we altijd uit waarom we deze gegevens graag zouden ontvangen en wat ermee zal gebeuren.

Als je namens iemand anders persoonsgegevens aan ons verstrekt, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betreffende persoon deze Privacy Policy heeft ontvangen en doorgelezen.

Als je jonger bent dan 16 jaar, geef ons dan alsjeblieft geen persoonsgegevens. Onze website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen van 16 jaar en jonger, en we verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over kinderen van 16 jaar en jonger. Als je denkt dat we informatie over een kind van 16 jaar of jonger hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de informatie onder “Wie zijn we”, zodat we de informatie kunnen verwijderen.

Je kunt de Sunrise Medical website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Welke informatie we over je verzamelen

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we automatisch de volgende gegevens:

 • Gegevens over je apparaat
  Dit omvat informatie van of over je computer, telefoon of ander apparaat waarop je onze website bezoekt. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn je besturingssysteem, IP-adres, browsertype, apparaat type en datum en tijd van je bezoek.
 • Informatie over je bezoek
  Wij verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt. Dit omvat de bezochte pagina’s, de producten of diensten die zijn opgevraagd, clickstream gedrag naar, via en vanaf onze website (inclusief de datum en tijd), zoekgeschiedenis, responstijden van pagina’s, hoe lang je de website hebt bezocht, advertentie identificatiemiddelen en informatie over de pagina’s interactie (bijvoorbeeld waarop is geklikt). Afhankelijk van de toestemming die je ons geeft, kan deze informatie wel of niet anoniem zijn.

  Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven per e-mail, dan zullen wij ook informatie over je interactie daarmee registreren, zoals of de nieuwsbrief wordt geopend, op een link wordt geklikt of een nieuwsbrief wordt doorgestuurd. Als je niet wilt dat wij deze informatie verzamelen, kun je je afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.
 • Gecombineerde informatie
  We combineren persoonsgegevens die we via onze website verzamelen met informatie die we van andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven tijdens een bezoek aan Sunrise Medical op een handelsbeurs, trainingsevenement, het openen van een account bij ons of andere soortgelijke activiteiten. We zullen altijd uitleggen hoe we jouw informatie zullen verwerken voordat je hiervoor toestemming geeft.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van jou via derden.

Kinderen onder de 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, geef ons dan alsjeblieft geen persoonsgegevens. Onze website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen van 16 jaar en jonger, en we verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over kinderen van 16 jaar en jonger. Als je denkt dat we informatie over een kind van 16 jaar of jonger hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de informatie onder “Wie zijn we”, zodat we de informatie kunnen verwijderen.

Grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke wettelijke basis de persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Wanneer je opt-in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief
  Wanneer je je hebt ingeschreven om gepersonaliseerde nieuwsbrieven van ons te ontvangen per e-mail over producten, diensten, promoties, nieuws, evenementen en nuttige bronnen, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om jou deze nieuwsbrieven aan te kunnen bieden. Onze wettelijke basis voor het op deze manier verwerken van jouw persoonsgegevens berust op toestemming. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, dit kun je doen door te klikken op de betreffende link in iedere e-mail die je van ons ontvangt.
 • Om trainingspunten toe te wijzen
  Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van trainingspunten voor een STEPS-training, zullen we jouw persoonsgegevens overdragen aan een extern accreditatiecentrum voor het toewijzen van deze punten. Onze wettelijke basis voor het op deze manier verwerken van jouw persoonsgegevens berust op toestemming. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 7 hieronder.
 • Voorzien in product of dienst informatie op verzoek
  Wanneer je verzoekt om product- of dienstinformatie te ontvangen per e-mail, is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst met Sunrise Medical. Dit omvat het doorgeven van jouw persoonsgegevens via onze interne systemen om de e-mail te genereren en naar je te verzenden. Deze verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de gevraagde service te kunnen bieden.
 • Een productdemonstratie ontvangen
  Als je een productdemonstratie verzoekt, is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst met Sunrise Medical. Dit omvat het sturen van e-mails met betrekking tot je verzoek (zoals bevestigingen, herinneringen en een feedbackonderzoek) en contact met je opnemen per telefoon of e-mail om de demonstratie te organiseren.

  Productdemonstraties worden geleverd door een van onze externe productaanbieders, ook bekend als Sunrise Medical Dealers. Wanneer we contact met je opnemen voor de organisatie van de demonstratie, zullen wij je informeren over de Sunrise Medical Dealer die de productdemonstratie zal verzorgen en jouw toestemming vragen om je persoonsgegevens door te geven aan deze partij. We zullen enkel die persoonsgegevens doorgeven die nodig zijn om de productdemonstratie te kunnen verzorgen. Onze wettelijke basis voor het op deze manier verwerken van je persoonsgegevens is toestemming. Raadpleeg paragraaf 7 voor meer informatie.
 • Inschrijving voor een STEPS-training
  Als je een STEPS-training wilt volgen is het noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Sunrise Medical dat je persoonsgegevens worden verwerkt. Dit omvat het doorgeven van je persoonsgegevens via onze interne systemen om je boeking te beheren, zoals bijvoorbeeld het generen van e-mails om de inschrijving te bevestigen, cursusherinneringen te sturen en om feedback te verzamelen. Het is noodzakelijk om je persoonsgegevens op deze manier te verwerken om je voor de cursus in te kunnen schrijven.
 • Om je vragen en verzoeken te beantwoorden
  Wanneer je een online verzoek indient of een e-mail stuurt, zullen we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om hierop te kunnen te kunnen reageren. Indien nodig, zullen we je persoonsgegevens wellicht doorgeven aan andere interne afdelingen of aan externe aanbieders om te helpen met of het beantwoorden van je verzoek. Deze interne afdelingen en externe aanbieders zijn niet gemachtigd om je persoonsgegevens te gebruiken of door te geven, behalve zoals bepaald in deze Privacy Policy. Houd er rekening mee dat als je gevoelige persoonsgegevens (zoals een handicap) wilt verzenden, het raadzaam is om telefonisch contact met ons op te nemen in plaats van via e-mail of via onze website. Het is noodzakelijk om je persoonsgegevens op deze manier te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst met Sunrise Medical.
  Raadpleeg ‘Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden?’ Voor huidige externe verwerkers.
 • Om je onlineaccount te registreren en beheren
  Wanneer je je registreert voor een online Sunrise Medical account, is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken om een account aan te maken en te onderhouden, en om te controleren of je een geautoriseerde Sunrise Medical Dealer bent. De verwerking van je persoonsgegevens kan bestaan uit het verstrekken van e-mails over wachtwoordherinneringen, kennisgeving van website onderhoud en het deactiveren van je account.
 • Deelname aan een wedstrijd of prijsvraag
  Wanneer je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt met het oog op deelname aan een wedstrijd of prijsvraag, zullen we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om deze dienst aan te kunnen bieden. De wettelijke grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met Sunrise Medical.
 • Personalisering van website en e-mail
  Op basis van ons gerechtvaardigd belang zullen we jouw persoonsgegevens verwerken om je een gepersonaliseerde ervaring te bieden wanneer je onze website bezoekt of e-mails van ons ontvangt. We kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat de website of een e-mail op de meest effectieve manier wordt weergegeven voor het apparaat dat je gebruikt, of om producten uit te lichten waar je eerder belangstelling in hebt getoond.
 • Verbetering van onze website
  We gebruiken verschillende externe cookies zoals Google Analytics om ons te helpen met het verbeteren van onze website door het verzamelen van gebruikstrends en voorkeuren van onze websitebezoekers. Deze cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, inclusief geanonimiseerde IP-adressen. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, door het verwerken van je persoonsgegevens op deze manier kunnen wij je de best mogelijke website kunnen bieden.
 • Beveiliging van onze website
  De verwerking van je persoonsgegevens is nodig om onze website veiliger te maken, dit wordt gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Dit kan inhouden dat we je je IP-adres gebruiken om te voorkomen dat je onze website niet langer kunt gebruiken indien je acties storend of illegaal zijn. We gebruiken je gegevens ook voor algemeen websitebeheer en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, data-analyse, onderzoek, testen en statistische doeleinden.
 • Om ervoor te zorgen dat je niet langer e-mails van ons ontvangt na afmelding
  Wanneer je je hebt afgemeld voor het ontvangen van e-mails van ons, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je op te nemen in een suppressielijst. Dit houdt in dat we in beperkte mate enkele persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, hiervoor zullen bewaren. Gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, worden je persoonsgegevens op deze manier verwerkt om ervoor te zorgen dat e-mails niet langer naar jou verstuurd worden nadat je je toestemming hebt ingetrokken.
 • Geanonimiseerde gegevensbestanden creëren
  We zullen je persoonsgegevens verwerken in een geanonimiseerde indeling, waar deze kan worden gebruikt voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de hoeveelheid productdemonstratieverzoeken te tonen, het succes van advertentiecampagnes te meten en het aantal bezoekers dat zich abonneert op nieuwsbrieven). Deze verwerkingen gebeuren op basis van ons gerechtvaardigd belang, op deze wijze kunnen wij namelijk de efficiëntie van onze marketingcampagnes evalueren.
 • Indien ons bedrijf zou worden verkocht, zullen we je persoonsgegevens overdragen aan een derde partij
  Indien wij een bedrijf of activa verkopen op kopen, in welk geval we je persoonsgegevens bekend zullen maken aan de toekomstige koper of verkoper van dergelijk bedrijf of activa, zullen we te allen tijde in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming handelen. Ditzelfde geldt indien Surnise Medical of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde, in welk geval persoonsgegevens die Sunrise Medical in bezit heeft een van de activa betreft die aan de koper wordt overgedragen. Op basis van ons gerechtvaardigd belang zal deze verwerking plaatsvinden zodat ervoor gezorgd kan worden dat ons bedrijf kan worden voortgezet door een koper. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van je persoonsgegevens op deze manier, is het mogelijk dat de betreffende koper of verkoper van onze onderneming je geen diensten kan verlenen.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op bezwaar
Je hebt het recht je te verzetten tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens indien de verwerking is gebaseerd op basis van ons gerechtvaardigd belang (zoals hierboven uiteengezet) of indien je kunt aantonen dat jouw interesses, rechten en vrijheden omtrent je persoonsgegevens zwaarder wegen dan onze belangen om deze te verwerken. Wanneer je ons vraagt op grond hiervan te stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens, zullen we hiermee stoppen, tenzij we dwingende redenen naar voren kunnen brengen waarom de verwerking voortgezet dient te worden in overeenstemming met de wetgeving rondom gegevensbescherming.

Recht op inzage
Je hebt het recht om een bevestiging te ontvangen over het feit dat jouw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, evenals diverse andere informatie met betrekking tot ons gebruik van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens die we verwerken.

Recht op het intrekken van jouw toestemming
Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen via e-mail), kun je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar het adres dat is vermeld in het onderdeel “Wie zijn we” Als je ervoor kiest om je toestemming in te trekken, betekent dit niet dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens voordat je jouw toestemming introk, onwettig was.

Als de toestemming betrekking heeft op e-mailcommunicatie, kun je jouw recht om je toestemming in te trekken uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” in de e-mailberichten die we je sturen. Houd er rekening mee dat als je per e-mail om productinformatie vraagt, een cursusreservering maakt, een aanvraag indient of je registreert voor een Dealer account nadat je je hebt afgemeld, je nog steeds e-mails zult ontvangen over je verzoek en andere administratieve berichten, zelfs als je je hebt uitgeschreven voor e-mailcommunicatie.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om van ons te eisen dat wij eventuele onjuiste persoonsgegevens van jou corrigeren en dat we onvolledige persoonsgegevens die we over jou hebben aanvullen, door deze aan ons te verstrekken. Als je je hebt aangemeld voor een Sunrise Medical Dealer account, kun je de informatie op je account en je voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken door naar de pagina “Accountinstellingen” op de website te gaan.

Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om van ons te eisen dat wij de persoonsgegevens verwijderen die we van jou verwerken, indien ten minste een van de volgende gronden op gaat:

 • De verwerking is niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verzameld
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, welke je vervolgens hebt ingetrokken en wij hebben geen andere juridische grond op basis waarvan we jouw persoonsgegevens kunnen verwerken
 • Je verzet je tegen de verwerking zoals uiteengezet in het onderdeel “recht op bezwaar” van deze Privacy Policy en we hebben geen doorslaggevend gerechtvaardigd belang voor onze verwerking
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt en de verwijdering is vereist om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens toestemming of uitvoering van een overeenkomst is.

Recht op beperking
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien:

 • De juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens door ons onwettig is (maar je niet wilt dat de relevante persoonsgegevens worden gewist)
 • We jouw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken voor de overeengekomen doeleinden (maar je jouw persoonsgegevens wilt bewaren voor het instellen, uitoefenen of verdedigingen van rechtsvorderingen)
 • We jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en jij je op basis hiervan verzet tegen de verwerking en je wilt dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, totdat het vastgesteld kan worden of ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw interesses, rechten en vrijheden

Wanneer enige uitoefening van jouw recht op beperking leidt tot de conclusie dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens moet worden beperkt, zullen wij vanaf dan enkel de relevante persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met jouw toestemming en, daarnaast, voor opslagdoeleinden en voor rechtsvorderingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. Zie paragraaf 8 voor meer informatie over de manier waarop we geautomatiseerde besluitvorming en profielen gebruiken.

Je hebt het recht om Sunrise Medical te vragen om:

 • Je informatie te geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingsdoeleinden
 • Menselijke tussenkomst of een besluit aan te vechten waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming
 • Regelmatig controles uit te voeren om te zorgen dat onze geautomatiseerde besluitvormings- en profileringsprocessen naar behoren werken

Sunrise Medical does not currently use automated decision making.

Hoe je jouw rechten kunt uitoefenen
Als je je rechten wil uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn vermeld in de het onderdeel “Wie zijn we”. Houd er rekening mee dat terwijl eventuele wijzigingen die je aanbrengt, onmiddellijk in actieve gebruikersdatabases worden weergegeven, we mogelijk alle informatie die je bij ons indient kunnen bewaren voor back-ups, archivering, fraude- en misbruikpreventie, analyse, bestrijding, voldoening aan wettelijke verplichtingen, of wanneer we redelijkerwijs vinden dat we een gerechtvaardigde redden hebben om dit te doen.

Cookies

Om bepaalde hierboven beschreven persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken we cookies op onze websites.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die websites naar de computer van een bezoeker sturen en op het apparaat worden opgeslagen, zodat de website je interacties kan opslaan en tijdens het bezoek kan herkennen. Dit stelt ons in staat om je een gepersonaliseerde ervaring te bieden bij het gebruik van de Sunrise Medical website. Cookies zijn sessie gebaseerd (ze zijn niet meer actief wanneer je je internetbrowser afsluit) of persistent (deze blijven een bepaalde tijd op je computer staan of totdat je ze verwijdert). Sunrise Medical maakt bijvoorbeeld gebruik van permanente cookies om je te onthouden wanneer je terugkeert naar onze website of om je activiteiten bij te houden wanneer je onze website gebruikt. In die gevallen kunnen we persoonlijke gegevens koppelen aan een cookie.

Tijdens je bezoek aan onze website kun je enkele cookies opmerken die geen verband hebben met Sunrise Medical. Dit kunnen onder meer Facebook, Google en YouTube zijn. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op die features. Je interacties met deze features worden beheerst door het privacybeleid en andere beleidsregels van de betreffende bedrijven. Je kunt kiezen voor een opt-out voor deze externe cookies op onze website.

Voor meer informatie, zie onze cookiebeleid.

Gerichte advertenties

Wanneer je onze website bezoekt, vragen wij je toestemming te geven voor advertenties van derden.
Advertenties van derden worden gebruikt om onze advertenties op andere website te beheren en de prestaties daarvan te evalueren. Dit wordt gedaan door het gebruik van cookies en web beacons om niet-persoonlijke gegevens over je activiteiten op deze en andere websites in de loop van de tijd te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om je gerichte advertenties te kunnen bieden op basis van je interesses en om ons te helpen het succes van onze advertenties te evalueren. Deze gegevensverzameling vindt plaats op onze website en op websites van derden die deelnemen aan de advertentienetwerken. Je kunt je hiervoor afmelden door te gaan naar: https://www.aboutads.info/choices

Houd er rekening mee dat zelfs als je je afmeldt, je nog steeds advertenties op andere websites zult ontvangen, maar dat deze niet meer afgestemd zijn op jouw specifieke interesses.

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden?

We zullen jouw persoonsgegevens alleen binnen Sunrise Medical gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. We zullen je persoonsgegevens in geen geval delen met of verkopen aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden en je ontvangt geen marketing van andere bedrijven of andere organisaties als resultaat van het verstrekken van je gegevens aan ons.

Er zijn echter een aantal situaties waarin we vertrouwde partners gebruiken om ons te helpen bij het beheer van de diensten die je ons hebt gevraagd te leveren, bijvoorbeeld:

 • Third-Party Product Providers
  We moeten je persoonsgegevens delen met externe productaanbieders om ons te helpen bij het leveren van productdemonstraties. Deze “externe aanbieders” zullen alleen handelen volgens onze instructies en we hebben een overeenkomst met hen waarin is vereist dat ze jouw persoonsgegevens veilig bewaren en enkel gebruiken voor de reden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Dealers - We zullen je altijd de naam van de dealer verstrekken voordat wij jouw persoonsgegevens openbaar maken en jouw toestemming vragen voordat deze doorgifte plaatsvindt.
  • Monday.com - Sunrise Medical gebruikt Monday.com als een Contact Relationship Management (CRM) systeem waarmee wij jouw contactgegevens kunnen coördineren en beheren. De privacyverklaring van Monday.com is te vinden op: https://monday.com/terms/privacy
 • Accreditatiecentra
  Wanneer je hebt toegestemd om trainingspunten te ontvangen voor een STEPS-trainingscursus, geven we jouw persoonsgegevens door aan een accreditatiecentrum zodat je de trainingspunten krijgt toegewezen. Wij hebben een overeenkomst met hen waarin wordt vereist dat ze jouw persoonsgegevens veilig bewaren en deze enkel gebruiken voor de reden waarvoor deze zijn verzameld. Wij zullen je informeren over het adres van het Accreditatiecentrum waar je persoonsgegevens naar door worden gestuurd voordat je toestemming verleend.
 • Andere Sunrise Medical afdelingen
  Wanneer je vraag afkomstig is uit een ander land, kunnen we jouw persoonsgegevens bekendmaken aan de betreffende Sunrise Medical afdeling die in dat land verantwoordelijk, is om je te helpen met een vraag of het voldoen van een verzoek. Tenzij zij je voorzien van hun eigen privacybeleid, kunnen zij je persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn neergelegd.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij worden gevraagd om je informatie vrij te geven of te delen zonder jouw toestemming, bijvoorbeeld als we dit verplicht zijn op basis van een juridische grondslag.

Geautomatiseerde besluitvorming (Profilering)

We profileren persoonsgegevens om je een gepersonaliseerde website ervaring te kunnen bieden en e-mails te kunnen versturen, om te voorkomen dat je ongewenste berichten in je inbox krijgt. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor profilering door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens die je vindt in het gedeelte “Wie zijn we”.

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe en waarom jouw persoonsgegevens gebruiken om onze bezoekers en e-mailabonnees te begrijpen en een betere ervaring te bieden.

 • Segmenteren
  We analyseren onze bezoekersgegevens om gemeenschappelijke kenmerken en voorkeuren te identificeren. Dit omvat bijvoorbeeld het beoordelen van gedrag, zoals producten waarnaar is geïnformeerd of waar men in geïnteresseerd is, of demografische informatie zoals locatie. Door bezoekers te groeperen op basis van gemeenschappelijke kenmerken, kunnen we ervoor zorgen dat de communicatie, producten en informatie die je ziet en ontvangt voor jou relevant zijn.
 • Profilering om ons te helpen om je interesse in een product te begrijpen
  We profileren bezoekers van onze website om hun interesse in een product te beoordelen. We houden bijvoorbeeld de producten en diensten bij die je hebt bezocht, marketingcampagnes waarop je hebt gereageerd en de producten of diensten waar je om hebt gevraagd. Als op basis van de door jou verstrekt informatie blijkt dat je misschien geïnteresseerd bent in meer informatie over een product of dienst, kunnen we contact opnemen per e-mail of onze webpagina’s personaliseren om het betreffende product voor je te promoten.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens die zijn doorgegeven via onze website slechts voor de volgende termijnen, tenzij anders vereist door de wet:

 • Waar we een profiel hebben opgebouwd van jouw communicatie met ons (zoals de producten en diensten waar je naar hebt gevraagd of die je hebt gebruikt en de pagina’s die je hebt bezocht), bewaren we je persoonsgegevens gedurende twee jaar vanaf de laatste keer dat je onze website en de diensten op onze website hebt gebruikt.
 • De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het aanvragen van productinformatie, worden 72 uur bewaard.
 • De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt wanneer je jezelf inschrijft voor een STEPS-training, worden tot twee maanden na de cursusdatum bewaard, voor audit- en administratiedoeleinden.
 • Persoonsgegevens die je verstrekt aan ons bij het aanvragen van een productdemonstratie, worden door ons gedurende 12 maanden na de geplande demonstratiedatum bewaard om eventuele vragen over je aanvraag te behandelen.
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij communicatie via e-mail of het doen van een online aanvraag (webformulier), worden gedurende 24 maanden vanaf de laatste datum dat er met ons is gecommuniceerd bewaard voor administratieve doeleinden.
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt of gebruikt om deel te nemen aan een wedstrijd of een loterij, worden 1 maand na de sluitingsdatum bewaard.
 • Indien je een Sunrise Medical Dealer account hebt, bewaren wij de verzamelde persoonsgegevens zolang dit account actief is.
 • Als je jezelf hebt ingeschreven om e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, bewaren wij de verzamelde persoonsgegevens zolang je bent geabonneerd. Als je jezelf afmeldt, houden we je e-mailadres op een suppressielijst om te voorkomen dat je verdere gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven van ons ontvangt. We zullen om de twee jaar contact met je opnemen zodat we zeker weten dat je deze nieuwsbrieven nog wil ontvangen. Indien je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, word je uitgeschreven.

Na afloop van deze bewaartermijnen worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd en gebruikt voor analytische doeleinden.

In situaties waarin je hebt ingestemd met het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven alsmede een bepaald verzoek hebt gedaan (bijvoorbeeld als je hebt ingestemd met het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven én productinformatie hebt opgevraagd), behouden we je naam, e-mailadres en land. Alle andere niet-noodzakelijke persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Indien wettelijk vereist, of als het redelijkerwijs noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we ook enkele van jouw persoonsgegevens bewaren voor de toepasselijke termijn gedurende welke rechtsvorderingen kunnen worden ingediend (de verjaringstermijn), of voor een andere verplichte bewaartermijn, zelfs nadat je jouw account hebt gesloten of als het niet langer nodig is om diensten aan je te leveren.

Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en in de Verenigde Staten. Een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken worden gebruikt, waaronder encryptie en authenticatie, om je te helpen bij de bescherming en het handhaven van de beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat de overdracht van persoonsgegevens via het internet niet gegarandeerd veilig is. Sunrise Medical doet er alles aan om je gegevens te beschermen in overeenstemming met de vereisten voor gegevensbescherming. Deze omvatten:

 • Beperking van de toegang tot jouw persoonsgegevens tot alleen degene die de gegevens voor het relevante doel moeten verwerken
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens gebeurt enkel in gecodeerde vorm
 • Voorkomen van onbevoegde toegang tot IT-systemen met behulp van firewalls
 • Permanente monitoring van IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en stoppen

Als je een account hebt op onze website, heb je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je toegang verkrijgt tot bepaalde delen van onze website. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de gebruikersnaam en het wachtwoord. We vragen je om jouw gebruikersnaam en wachtwoord met niemand te delen.

Wijzigingen van onze Privacy Policy

We kunnen deze Privacy Policy van tijd tot herzien. Als we dat doen, zullen we de herziene versie hier publiceren en de ingangsdatum bovenaan de Privacy Policy wijzigen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Als we wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op jouw persoonsgegevens, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Een klacht indienen

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dit graag van je zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Je kunt een klacht indienen over onze werkwijze bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.