Home / Blog / Handbewogen rolstoelmobiliteit / Het adviseren van een rolstoelaandrijving

Het adviseren van een rolstoelaandrijving

Delen:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Downloaden PDF

In het artikel 'Framekeuze bij lichtgewicht rolstoelen' hebben we al eens de onderstaande quote genoemd uit de aanbevelingen die RESNAdoet voor het aanmeten van lichtgewicht rolstoelen. Hierin gaan we in op de keuzes die er gemaakt kunnen worden bij het aanmeten van een rolstoel.

De ergonomische aanbevelingen omtrent de keuze voor het type rolstoel omvatten onder meer het minimaliseren van de hoepelfrequentie, het minimaliseren van de krachten die nodig zijn tijdens het hoepelen en het minimaliseren van extreme of mogelijk schadelijke houdingen.

Het minimaliseren van de hoepelfrequentie, kracht en extreme of schadelijke houdingen kan ook op een andere manier aangepakt worden, namelijk door gebruik te maken van een rolstoelaandrijving. Wanneer er is besloten dat dit de beste oplossing is voor je cliënt zijn er diverse zaken waar je rekening mee moet houden.

Is de rolstoel veilig te gebruiken in combinatie met een hulpaandrijving

Sinds mei 2021 is de Europese wetgeving medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation /MDR) ingegaan. Deze nieuwe wetgeving heeft onder andere als doel het veilig gebruik van een medisch hulpmiddel te garanderen. Onderdeel van deze wet is het veilig combineren van diverse hulpmiddelen.

Door een elektrische hulpaandrijving aan een rolstoel vast te maken ontstaat er een nieuw, gecombineerd hulpmiddel die ook veilig moet zijn wanneer je die gebruikt. Als de hulpmiddelen van verschillende fabrikanten zijn, zullen zij samen moeten kijken of deze combinatie veilig is. Dit wordt dan vastgelegd in een combinatie-overeenkomst.

Op onze website is een overzicht te downloaden van alle op dit moment geldige combinaties. Je kan zien welke hulpaandrijvingen je veilig kan combineren met het rolstoelmodel van de cliënt.

De EMPULSE R20 is ideaal om de partner en/of verzorger te ondersteunen tijdens het duwen van een rolstoel. En zit niet in de weg tijdens het gebruik.

Is de rolstoel geschikt voor een hulpaandrijving

Wanneer er een combinatie-overeenkomst is tussen de rolstoel en de hulpaandrijving wil dat nog niet zeggen dat de rolstoel automatisch geschikt is voor het hulpmiddel. Over het algemeen geeft de fabrikant van de hulpaandrijving aan voor welke rolstoelen en met welke configuraties de hulpaandrijving gecombineerd kan worden. Vaak zijn er beperkingen op type voorframe, type banden of wielen, etc. Deze beperkingen zijn per product uniek en worden veelal weergegeven in een combinatie-overzicht.

Gebruik van het mobiliteitshulpmiddel

Het belangrijkste is natuurlijk dat het hulpmiddel aansluit op de eisen en wensen van de cliënt. Welke verwachtingen heeft de cliënt? Waar willen ze het hulpmiddel voor gebruiken?

Wanneer het hulpmiddel ook binnen gebruikt wordt, moet er rekening gehouden worden met het effect van de hulpaandrijving op de totale breedte en lengte van de combinatie, alsook het effect op de draaicirkel. Voor het gebruik buitenshuis moet bekeken worden wat de actieradius is die noodzakelijk is voor de cliënt.

Meer bewegingsvrijheid voor de cliënt

De allerbelangrijkste eis zal vooral zijn dat de cliënt zijn zelfstandigheid behoud en vergroot. Hiervoor is het belangrijk om uit te proberen of de cliënt in staat is om zelfstandig de hulpaandrijving aan- en af te koppelen, te bedienen, te stallen en te laden.

Per type aandrijving zijn er verschillende varianten beschikbaar met allemaal een verschillende manier van aankoppelen en vaak ook bedienen. Het is dus belangrijk om de cliënt dit uit te laten proberen, zodat ze zeker weten of ze goed om kunnen gaan met de hulpaandrijving.

Meeneembaarheid van de rolstoelaandrijving

Wanneer de cliënt de hulpaandrijving mee wil nemen, is dit ook iets wat bekeken en waarschijnlijk ook uitgeprobeerd moet worden. Hulpaandrijvingen zijn allemaal voorzien van een accu en motor en hebben meestal een aardig totaalgewicht. Is de cliënt in staat dit gewicht in een auto te tillen? Past het hulpmiddel in de auto of is hij nog verkleinbaar?

Tilt de cliënt zijn rolstoel ook zelf in de auto, dan is het goed om te overwegen of er montageonderdelen van de hulpaandrijving achter blijven op de handbewogen rolstoel. Meerdere malen per dag een halve kilo meer in- en uit een auto tillen geeft een enorme aanslag op het lichaam van een rolstoelgebruiker.
Als de cliënt echt ver weg wil gaan en de hulpaandrijving mee wil nemen in het vliegtuig, dan is het belangrijk dat de accu beschikt over een IATA certificaat. Deze is veelal te vinden op de website van het product en anders op te vragen bij de fabrikant.

Wil je meer weten over het reizen met een hulpmiddelen, dan is er nog meer informatie te vinden in deze brochure.

De aandrijfwielen van de WheelDrive in de kofferpak van een auto tillen.

Op onze website zijn onze hulpaandrijvingen gegroepeerd en op die manier eenvoudig te vinden. We hebben verschillende soorten aankoppelbikes in het assortiment, maar ook elektrische duwondersteuningen, elektrische ondersteuning in het achterwiel.

Keuze genoeg om het leven van de rolstoelgebruiker te verbeteren... Improving People's Lives!

Clinical Support Information Citations

  1. RESNA Position on the Application of Ultralight Manual Wheelchairs, March 2012

Gerelateerde artikelen

DISCLAIMER: UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONALS. DEZE WEBSITE BIEDT GEEN MEDISCH ADVIES. Sunrise Medical ('Sunrise') verstrekt geen klinisch advies of diensten. Deze website  –  met inbegrip van, maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, illustraties, beschrijvingen en alle bijbehorende documenten waarnaar verwezen wordt (verder ‘Website’ genoemd) – is uitsluitend bedoeld als algemene informatiebron voor professionals die in staat zijn de informatie te vertalen naar klinische en technische toepassingen en optimale zit- en mobiliteitsoplossingen voor individuele patiënten. De informatie op deze website kan een professioneel medisch advies, diagnose of behandeling niet vervangen en mag ook niet als zodanig beschouwd worden. Baseer medisch advies of behandelingen nooit (alleen) op gegevens van deze website. Die zijn altijd ondergeschikt aan informatie afkomstig van een professionele (medische) opleiding of training. Het blijft de verantwoordelijkheid van (klinische) professionals om aangeboden informatie (van welke bron dan ook) te beoordelen, toetsen en vergelijken met onafhankelijke bronnen. Gebruik van (de informatie op) deze website is uitsluitend op eigen risico.