Diversiteit en inclusie

Bij Sunrise Medical waarderen we individualiteit en streven we ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren en kan bijdragen om het leven van mensen met een mobiliteitsbeperking te verbeteren (improving people's lives).

Als één van de wereldleiders in de revalidatiebranche is Sunrise Medical altijd gepassioneerd geweest over het bevorderen van gelijkheid en het omarmen van diversiteit. Door het bevorderen van een open en samenwerkingsgerichte cultuur en omgeving, brengen we onze medewerkers samen met hun verschillende achtergronden, ervaringen en expertise. Samen streven we ernaar om innovaties en betere oplossingen te creëren die het leven van mensen verbeteren (improving people's lives).

Inclusie stimuleert innovatie

Uitsluiting ontstaat wanneer je problemen oplost vanuit je eigen vooroordelen. Daarom zijn we altijd gedreven geweest over inclusie en het actief bevorderen van diversiteit. Een diverse personeelsbezetting, inclusief mensen met een beperking, is van het grootste belang. Zo bestaat bijvoorbeeld bijna het volledige Product Management team voor handbewogen rolstoelen in Duitsland uit rolstoelgebruikers. Door een cultuur te promoten die gebaseerd is op sterke punten en gericht op vaardigheden, stimuleren onze medewerkers innovatie en helpen ze ons om het leven van mensen te verbeteren.

Gelijkheid

De productiesector is van oudsher een door mannen gedomineerde werkomgeving, maar bij Sunrise Medical hebben we een sterke vrouwelijke aanwezigheid. Ongeveer 1/3 van onze medewerkers wereldwijd is vrouw, waarvan bijna 30% van hen een managementpositie bekleedt. Een andere opmerkelijke vooruitgang is de stijging van het vrouwelijke aandeel in het Senior Leadership Team tot meer dan 25% in 2019 (tegenover bijna 20% in 2018).

Diversiteit in vertegenwoordiging

Het bedrijf is een goede afspiegeling van de samenleving. Op diverse afdelingen zijn de verschillende nationaliteiten en culturen aanwezig, waaronder uit landen als Turkije, Polen, Syrië, Frankrijk, Suriname, Nederlandse Antillen, Rusland en India.

Het ontwikkelen en behouden van gekwalificeerde medewerkers

Sunrise Medical is een bedrijf met meerdere generaties. We hebben altijd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van onze medewerkers en we streven naar een eerlijke en gelijke behandeling voor iedereen. We zijn trots dat zoveel medewerkers ervoor kiezen om bij Sunrise Medical te blijven. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, is meer dan 40% van onze medewerkers al meer dan 10 jaar onderdeel van onze familie. In Nederland is dit zelfs 59%, waarvan 14% zelfs langer dan 25 jaar in dienst is bij Sunrise Medical.

PSO-keurmerk stimuleert inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk dat in het leven is geroepen door TNO. Met de PSO ladder tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen. De PSO ladder is gericht op arbeidsparticipatie, waarbij het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het doel is.

Met dit keurmerk en certificaat kan iedereen zien dat wij als organisatie kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een inclusief beleid in de praktijk uitvoeren. Zo dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.