Milieubeleid

Sunrise Medical is een organisatie die zich al een lange tijd bewust is van het milieu. Wij staan achter een verantwoordelijk milieubeleid en onze missie om groen denken te bevorderen binnen onze wereldwijde organisatie en bij onze leveranciers.

Onze inzet wordt weerspiegeld in de onderstaande milieuprincipes. We blijven hard werken om ervoor te zorgen dat onze vestigingen, vooral onze productievestigingen, voortdurend op zoek zijn naar manieren om onze impact op het milieu te verkleinen. Zoals het verminderen van onze energieverbruik, recycling en hergebruik van materialen en het verminderen van plasticgebruik.

Duurzaamheid

We stimuleren en ondersteunen onze leveranciers om verpakkingen zoveel mogelijk te hergebruiken en te recyclen. Na de invoering van ons Environmental Management System (EMS), ons raamwerk om dagelijkse activiteiten vanuit een milieuperspectief te ondersteunen, verwachten we van onze leveranciers dat zij ook passende milieuprocessen invoeren en onderhouden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Voldoen aan lokale en internationale milieuregels
  • Minimaliseren van afval en maximaliseren van de recyclebaarheid van productie- en verzendmaterialen
  • Verminderen van transport- en distributiekosten
  • Beschermen en verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Milieucertificering (ISO 14001)

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om een echt wereldwijd bedrijf te zijn, streven we naar ISO-certificering op verschillende gebieden, waaronder milieubeleid. Een aantal van onze grotere vestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd voor milieumanagement. ISO 14001 vormt het kader voor het beheer van milieuzaken en vereist voortdurende verbetering van onze aanpak op dit gebied. Het systeem bevordert de integratie van milieumanagement in strategische kernprocessen, inclusief interactie met onze leveranciers. We worden gecontroleerd door onafhankelijke externe auditors voor certificering volgens ISO-normen.

Bekijk onze certificaten