Ethisch leveranciersbeleid

Sunrise Medical gelooft erin om alleen goederen en diensten te betrekken van leveranciers die ethisch werken en net als wij streven naar hoge kwaliteitsnormen. Lees meer over de belangrijkste verwachtingen en eisen die wij aan leveranciers stellen.

Sunrise Medical gelooft erin om alleen goederen en diensten te betrekken van leveranciers die ethisch werken en wij zorgen ervoor dat de mensen met wie wij werken daar ook naar streven.

Wij verwachten dat onze leveranciers, wat hun bedrijfsvoering betreft, minimaal aan de volgende normen voldoen :

  • houden zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en bieden een veilige en gezonde werkomgeving
  • betalen lonen die voldoen aan de wettelijke normen van het land;
  • discrimineren geen enkele werknemer op welke grond dan ook;
  • maken geen gebruik van kinderarbeid en ze houden zich aan de wetgeving over de minimumleeftijd op alle terreinen waarop ze werken;
  • dwingen niemand om voor hen te werken;
  • voldoen met hun werktijden aan de wetten en normen van het land;
  • behandelen niemand te streng of onmenselijk;
  • houden zich aan alle relevante milieuwetgeving, waar ze ook opereren;
  • merken alle gevaarlijk of giftig afval als zodanig aan en laten dat opruimen door organen die daarvoor een vergunning hebben en daartoe bevoegd zijn;
  • zullen de vertrouwelijkheid en anonimiteit respecteren van alle onderzoeks- of prototypeprojecten die namens Sunrise Medical worden aangegaan.